CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG ĐIỀN

Trụ sở: Số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.862266         Fax: 02543.862814       Thư điện tử: longdien.baria-vungtau.gov.vn

 

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VĂN PHÒNG HUYỆN

Điện thoại: 02543.862226                 Fax: 02543.862814

        

* Quản lý thư điện tử công vụ

Điện thoại: 02543.862019                  Fax: 02543.862814

* Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại: 02543.862226