Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1562/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 12/06/2020
2 1282/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20/05/2020
3 1063/QĐ-UBND công nhận xã An Nhứt, huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2019 18/05/2020
4 1063/QĐ-UBND công nhận xã An Nhứt, huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2019 04/05/2020
5 1001/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số - KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 24/04/2020
6 1003/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/04/2020
7 809/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/04/2020
8 45/2020-NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
9 224/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/02/2020
10 103/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 15/01/2020
11 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh ban hành 01/01/2020
12 3669/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/12/2019
13 3668/QĐ-UBND về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/12/2019
14 3669/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31/12/2019
15 22/2019/TT-BTTTT Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
16 3716/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật. 31/12/2019
17 3572/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/12/2019
18 18/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” 25/12/2019
19 3544/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/12/2019
20 102/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 23/12/2019
Hiển thị 1 - 20 of 750 kết quả.
của 38