Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3693/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22/12/2017
2 3662/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 20/12/2017
3 3580/QĐ-UBND Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong trong lĩnh tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14/12/2017
4 07/2017/TT-BKHĐT Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 14/12/2017
5 34/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình" 22/11/2017
6 34/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình" 22/11/2017
7 29/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku" 07/11/2017
8 28/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ" 07/11/2017
9 117/2017/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng 06/11/2017
10 3232/QĐ-UBND tổ chức niêm yết, thực hiện thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 03/11/2017
11 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017
12 2927/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà ịa - Vũng Tàu 17/10/2017
13 104/2017/TT-BTC Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác. 05/10/2017
14 21/2017/TT-BTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông 29/09/2017
15 2627/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh 15/09/2017
16 80/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2017
17 78/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/08/2017
18 21/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 14/08/2017
19 1999/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện năm 2017 03/08/2017
20 2150/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh 03/08/2017
Hiển thị 1 - 20 of 593 kết quả.
của 30