Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 224/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/02/2020
2 103/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 15/01/2020
3 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh ban hành 01/01/2020
4 3669/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/12/2019
5 3668/QĐ-UBND về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/12/2019
6 3669/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31/12/2019
7 22/2019/TT-BTTTT Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
8 3716/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật. 31/12/2019
9 3572/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/12/2019
10 18/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” 25/12/2019
11 3544/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/12/2019
12 102/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 23/12/2019
13 112/NQ-HĐND Thông qua "Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 13/12/2019
14 3358/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 09/12/2019
15 3344/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/12/2019
16 4054/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền 22/11/2019
17 4039/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 22/11/2019
18 3145/QĐ-UBND Công bố TTHC mới, TTHC thay thế LV Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 19/11/2019
19 137/KH-BTC phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác và phổ biến ca khúc về BRVT chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh 29/10/2019
20 28/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/10/2019
Hiển thị 1 - 20 of 742 kết quả.
của 38