Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1955/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với bà Nguyễn Thị Dừng 26/07/2017
2 1943QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trần Thị Tuyết được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại xã An Ngãi, huyện Long Điền 26/07/2017
3 1956/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng bà Nguyễn Thị Dừng 26/07/2017
4 1944/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Văn Thị Năm được chuyển mục đích sử dụng 75,7m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Điền, huyện Long Điền 26/07/2017
5 1957/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với bà Phạm Thị Tư 26/07/2017
6 1945/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Bùi Văn Giàu và bà Bùi Thị Liên được chuyển mục đích sử dụng 40m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
7 1958/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội cho ông Phan Phúc Vinh 26/07/2017
8 1946/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Trần Hữu Lai và bà Đào Thị Nhật Uyên được chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất cây hàng năm sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
9 1947/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Nguyễn Trịnh Huy và bà Huỳnh Thị Mỹ Phụng được chuyển mục đích sử dụng 48,3m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
10 1948/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Trần Thị Huyền Trân được chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
11 1949/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Lý Thanh Bình và bà Trần Thị Nhơn được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây hàng năm sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
12 1950/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Võ Thị Nhưng được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
13 1952/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Nguyễn Thị Xuân được chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất cây hàng năm sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
14 1953/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Trần Đức Hậu và bà Phạm Thị Lan được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất lúa sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
15 1941/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Đỗ Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Cúc được chuyển mục đích sử dụng 104,3m2 đất lúa sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
16 1954/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây hàng năm sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 26/07/2017
17 1942/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Phạm Tấn Hải và bà Lê Thị Thắng được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại xã An Ngãi, huyện Long Điền 26/07/2017
18 1752/QĐ-UBND Công bố TTHC mới ban hành và TTHC thay thế các lĩnh vực: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp XH, và thành lập hoạt động của liên HTX thuộc thẩm quyền giải quyết của SKHĐT 29/06/2017
19 1465/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Trương Thanh Hoàng được chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Điền, huyện Long Điền 13/06/2017
20 1461/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Hà Mai Anh và bà Phùng Thị Đàn được chuyển mục đích sử dụng 40m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền 13/06/2017
Hiển thị 1 - 20 of 570 kết quả.
của 29