Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 29/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku" 07/11/2017
2 28/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ" 07/11/2017
3 3232/QĐ-UBND tổ chức niêm yết, thực hiện thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 03/11/2017
4 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017
5 2927/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà ịa - Vũng Tàu 17/10/2017
6 21/2017/TT-BTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông 29/09/2017
7 2627/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh 15/09/2017
8 80/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 18/08/2017
9 78/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/08/2017
10 21/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 14/08/2017
11 2150/QĐ-UBND Quyết định công bố TTHC đã được chuẩn hóa và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh 03/08/2017
12 1955/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với bà Nguyễn Thị Dừng 26/07/2017
13 1943QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trần Thị Tuyết được chuyển mục đích sử dụng 50m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại xã An Ngãi, huyện Long Điền 26/07/2017
14 1956/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng bà Nguyễn Thị Dừng 26/07/2017
15 1944/QĐ-UBND Về việc cho phép Bà Văn Thị Năm được chuyển mục đích sử dụng 75,7m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Điền, huyện Long Điền 26/07/2017
16 1957/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với bà Phạm Thị Tư 26/07/2017
17 1945/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Bùi Văn Giàu và bà Bùi Thị Liên được chuyển mục đích sử dụng 40m2 đất cây lâu năm sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
18 1958/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội cho ông Phan Phúc Vinh 26/07/2017
19 1946/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Trần Hữu Lai và bà Đào Thị Nhật Uyên được chuyển mục đích sử dụng 100m2 đất cây hàng năm sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
20 1947/QĐ-UBND Về việc cho phép Ông Nguyễn Trịnh Huy và bà Huỳnh Thị Mỹ Phụng được chuyển mục đích sử dụng 48,3m2 đất lúa sang đất ở tại TT Long Hải, huyện Long Điền 26/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 584 kết quả.
của 30