Giáo dục Giáo dục

Huyện Long Điền: Hội thảo “Lồng ghép giáo dục giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh vào các môn học trong trường THCS”

Sáng ngày 09/07, Hội Sử học huyện Long Điền phối hợp với Phòng giáo dục- đào tạo huyện và Phòng văn hóa- thông tin huyện tổ chức hội thảo "Lồng ghép giáo dục giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh vào các môn học trong trường THCS trên địa bàn huyện". Ông Phạm Chí Thân- PCT Hội khoa học lịch sử tỉnh, ông Võ Hữu Hạnh- PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo môn số phòng, ban có liên quan, ban giám hiệu, tổ Sử học các trường THCS, ban quản lý các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam trên địa bàn huyẹn tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Đức- Chủ tịch Hội Sử học huyện Long Điền cho biết: huyện Long Điền hiện có 2 di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia và 7 di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh. 10 năm qua, các trường THCS trên địa bàn huyện đã thực hiện việc giáo dục lịch sử địa phương bằng hình thức lồng ghép vào các môn khoa học xã hội qua 2 tài liệu gồm: "Tài liệu dạy học lịch sử địa phương tỉnh BRVT" của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và "Sổ tay Di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh huyện Long Điền" do UBND huyện biên soạn và xuất bản năm 2017. Thông qua hội thảo lần này nhằm nâng cao được nhận thức của các cơ quan, đơn vị, trường học, giáo viên và học sinh về giá trị của các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện cũng như thay đổi phương pháp, hình thức giảng dạy, giáo dục lịch sử của địa phương cho các em học sinh THCS.

Toàn cảnh hội nghị

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận từ các phòng, ban và các trường THCS trên địa bàn huyện. Nội dung các bài tham luận luận tập trung nghiên cứu 3 chủ đề gồm: thực trạng, giải pháp phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Long Điền; thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lồng ghép giáo dục về di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện vào các môn học như: Lịch sử, Ngữ Văn, Địa lý, giáo dục công dân; Công tác phối hợp trong hoạt động ngoại khóa lồng ghép giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh vào các môn học trong trường THCS.

                                                                                 Tin, ảnh: Thanh Phong


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết