Giáo dục Giáo dục

UBND huyện Long Điền họp về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020; xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020; tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại Phòng họp B – UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp làm việc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020; xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020; tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và thời gian xét tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn huyện để phụ huynh biết đưa thí sinh tham dự đầy đủ.

- Sau khi kết thúc công tác tuyển sinh lớp 10, rà soát, nắm danh sách các em học sinh không thi và không đậu vào lớp 10 để có kế hoạch phân luồng, vận động các em tiếp tục tham gia học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị sách giáo khoa theo yêu cầu, tham dự các lớp tập huấn để nắm chắc kiến thức, sẵn sàng phục vụ công tác dạy và học trong năm học 2020-2021. Thời gian thực hiện trước ngày 10/7/2020.

- Cung cấp thông tin về sách giáo khoa theo chương trình mới sử dụng cho năm học 2020-2021 để phụ huynh học sinh mua cho con em mình chính xác, tiết kiệm chi phí.

- Phối hợp Phòng Nội vụ huyện triển khai thực hiện công tác xét tuyển giáo viên năm học 2020-2021, bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu được giao; hoàn thành công tác xét thuyên chuyển giáo viên năm học 2020-2021 theo thời gian quy định.

- Rà soát, nắm lại chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; tình hình thừa thiếu cơ sở vật chất của các trường và chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn huyện để tổng hợp, thông báo cụ thể cho địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch phân luồng phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 nguồn tại Trường THCS Văn Lương, năm học 2020-2021 theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xét tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công cụ thể địa bàn phụ trách để chủ động nắm bắt tình hình giáo dục và đào tạo tại các địa phương, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn của ngành trong năm học 2020-2021.

2. Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện

- Căn cứ các kế hoạch có liên quan đến công tác thi tuyển THPT, lớp 10, tuyển sinh đầu cấp, biên tập nội dung cần thiết để phát thanh tuyên truyền, thông báo rộng rãi, cụ thể về thời gian, địa điểm tuyển sinh đầu cấp tại các trường cho phụ huynh học sinh nắm, đưa con em mình đăng ký học, cũng như thời gian, địa điểm thi tuyển lớp 10 vào các trường THPT trên địa bàn và thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho phụ huynh học sinh biết, đưa con em mình tham gia kỳ thi.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, nắm thông tin về tình hình thay đổi sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 để tuyên truyền cho phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện biết, nắm chủ trương, chủ động trong việc mua sắm sách giáo khoa phù hợp cho con em mình.

3. Các trường THPT: Trần Văn Quan, Minh Đạm:

- Bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra tại trường mình thành công tốt đẹp.

- Có trách nhiệm liên hệ, phối hợp Văn phòng huyện trong việc bố trí xe hỗ trợ, vận chuyển lấy đề thi và đưa bài thi về nơi quy định; đồng thời lập dự toán kinh phí phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 gửi về UBND huyện xem xét, giải quyết.

4. Các trường THCS trên địa bàn huyện:

- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo cho giáo viên phụ trách lớp 9 tiếp tục ôn tập, rèn luyện, bổ sung kiến thức cho các em học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất.

- Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Công văn số 491/PGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2020 về công tác xét tốt nghiệp THCS để triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được hướng dẫn thực hiện.

5. Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học năm học 2020-2021 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện để triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định. Quá trình thực hiện tuyển sinh đầu cấp phải theo đúng quy định, công khai, minh bạch. Đặc biệt tại các trường tiểu học bán trú và công tác phân luồng, phân tuyến tại các địa bàn xã, thị trấn: Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh.

6. UBND các xã, thị trấn:

- Căn cứ số lượng trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn, cơ sở vật chất trường lớp và phương án, kế hoạch tuyển sinh của huyện để chủ động xây dựng kế hoạch phân tuyến, phân luồng học sinh trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phổ biến, công khai phương án phân luồng đến từng hộ dân trên địa bàn để biết, phối hợp thực hiện.

* Lưu ý: các xã, thị trấn: Long Hải, Phước Hưng, Phước Tỉnh phải có kế hoạch cụ thể, sâu sát về công tác phân luồng, phân tuyến học sinh tại các trường học trên địa bàn, bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại các trường học ở địa phương.

- Các trường hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển sinh, các địa phương chủ động phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em được học tập đầy đủ.

- Khẩn trương huy động các đối tượng ra lớp phổ cập giáo dục theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 4712/KH-UBND ngày 17/06/2020 của UBND huyện về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020, bảo đảm đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục năm 2020.

- Chỉ đạo các khu phố, ấp tuyên truyền, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tuyển sinh đầu cấp tại các trường để các hộ gia đình biết đăng ký cho con em mình theo quy định. Đồng thời thông báo thời gian, địa điểm thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cho phụ huynh học sinh biết, đưa con em mình tham gia kỳ thi; kể cả sách giáo khoa theo chương trình mới sử dụng cho năm học 2020-2021.

- Có trách nhiệm hỗ trợ các trường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực trước cổng và xung quanh các trường học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa bàn quản lý.

- Phối hợp các trường học trên địa bàn huy động đầy đủ học sinh sau nghỉ hè đến lớp trong năm học mới 2020-2021.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết