Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Hội Nông dân huyện Long Điền: biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 23/06, Hội Nông dân huyện Long Điền tổ chức hội nghị Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực thi đua trong lao động sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh sẵn có, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của huyện. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua như "Nông dân thi đua Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Trong 5 năm, đã có 5.179 lượt hội viên nông dân được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", Hội đã vận động nông dân hiến hàng ngàn m2 đất, ruộng để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Cũng trong 5 năm qua, thực hiện mô hình "Nông dân giúp nông dân", hội đã vận động hội viên có kinh tế khá, giàu hỗ trợ vốn, vật tư, cây con, giống với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng giúp cho 300 lượt hội viên nghèo, khó khăn, thiếu vốn sản xuất; vận động trên 85% hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện mô hình "Vận động xây dựng quỹ vì trẻ em nông dân", 5 năm qua, đã có 1.000 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng được trao cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Song song với việc phát triển kinh tế, Hội còn đẩy mạnh phong trào "Nông dân tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng", tích cực phối hợp với công an, quân sư, các đồn biên phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, những điển hình làm kinh tế giỏi, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của nông dân.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 5 tập thể và 9 cá nhân; Hội Nông dân huyện khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

                                                                                Tin, ảnh: Thanh Phong

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết