Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

UBND huyện Long Điền tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân (PKND) trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Tâm Hùng – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Phòng không tỉnh; lãnh đạo các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đại diện Đồn Biên phòng Phước Tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban CHQS các xã, thị trấn.

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng lực lượng PKND được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. Ban Chỉ đạo PKND huyện đã tham mưu và ban hành đẩy đủ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về công tác PKND giai đoạn 2015- 2020. Công tác PKND trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tương đối toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ, một bộ phận của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc địa bàn huyện trong điều kiện mới, công tác PKND trong thời gian tới cần phải được thực hiện có hiệu quả hơn, phải khắc phục được những tồn tại hạn chế hiện có, bảo đảm công tác bảo vệ tốt các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Tâm Hùng – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nghiên cứu bổ sung vào phương hướng hoạt động công tác PKND trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác PKND.

- Căn cứ Kế hoạch về PKND của tỉnh, tham mưu Ban Chỉ đạo PKND huyện xây dựng kế hoạch hoạt động công tác PKND trên địa bàn huyện.

- Phát huy vai trò nòng cốt, là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện, BCĐ PKND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PKND trên địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác hội thi, hội thao và thực hiện tốt các nhiệm vụ diễn tập theo kế hoạch được giao.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, khảo sát các công trình cao tầng, địa hình, địa vật,…để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh phương án PKND trên địa bàn huyện.

2. Thành viên Ban chỉ đạo PKND huyện:

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch PKND trên địa bàn huyện, góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Bảo đảm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh.

- Tăng cường công tác QLNN về PKND trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng dự án của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

3. UBND các xã, thị trấn:

- Căn cứ Kế hoạch công tác PKND của BCĐ PKND huyện, xây dựng hệ thống văn kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PKND tại địa bàn quản lý.

- Kiện toàn lại thành viên Ban chỉ đạo PKND của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy tối đa vai trò của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ PKND tại địa bàn quản lý.

- Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, cụ thể đến từng khu phố, thôn ấp để người dân hiểu rõ về công tác PKND, chung tay thực hiện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương vững mạnh.

                        Tin: Văn Lâm       


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết