Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Từ ngày 26/05 đến ngày 03/06, Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền tổ chức đoàn đến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung khảo sát gồm: quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ của tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện; mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức; tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương.

Một số hình ảnh Tổ khảo sát làm việc tại Bộ phận một cửa huyện:

Thông qua việc khảo sát, đánh giá nhằm phản ánh tình hình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; giúp địa phương, cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, công dân để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn ngày càng tốt hơn; làm cơ sở tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và từng bước nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, đề ra phương pháp thực hiện nhằm hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong toàn huyện.

                                                                     

Tin, ảnh: Thanh Phong

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết