Thông tin chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thông tin chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

UBND huyện Long Điền giao ban tuần Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 09-3, đồng chí Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 02/3 đến ngày 09/3/2020). Tham dự cuộc họp có các cơ quan, đơn vị trên đị bàn huyện.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng trở nên phức tạp, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và tuyệt đối không được lơ là chủ quan; phải quyết liệt, chủ động, bình tĩnh, tránh gây hoang mang lo lắng cho cộng đồng; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan cấp trên.

1. Phòng Y tế huyện

Chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Văn phòng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa, thông tin - Thể thao huyện và các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo công tác tuyên truyền tập huấn đợt 2 theo Kế hoạch số 41/KH-SYT ngày 04/3/2020 của Sở Y tế tỉnh.

Tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xây dựng Kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận công dân của huyện trở về từ vùng dịch, nhất là các nước Trung quốc, Hàn quốc, Nhật bản… trong đó cụ thể thành phần tham gia đoàn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và dự trù kinh phí đi tiếp nhận từ sân bay Cần thơ.

Tham mưu UBND huyện phối hợp Sở Y tế, Sở Công thương lập kế hoạch dự phòng về nguồn cung ứng nhu yếu phẩm phải cách ly trên diện rộng, không để tình trạng bất an, không tốt đối với người bị cách ly theo Kết luận số 88/TB-UBND ngày 06/3/2020 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trung tâm Y tế huyện

- Tiếp tục chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà; phối hợp, hỗ trợ địa phương nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin, khi có tin báo trường hợp du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Y tế huyện tiếp cận, lập biên bản đối với người có tiếp xúc hoặc về từ vùng dịch tể; lưu ý tránh gây hoang mang lo lắng cho cộng đồng.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế vê việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, ngành y tế và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh để người dân biết, chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh.

5. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo huyện

- Ngoài các ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 1582/TB-UBND ngày 02/3/2020.

6. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo các khu phố, thôn, ấp, Tổ dân cư phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ các đối tượng đang trong thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và giám sát tình hình di biến động người nước ngoài, người dân địa phương đến hoặc đi qua vùng đã công bố dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nắm bắt tình hình của các đối tượng nghi ngờ để thông báo cho người dân biết những trường hợp hết thời gian cách ly, hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, không nằm trong vùng dịch, sức khỏe bình thường), nhằm ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người đến từ hoặc đi qua các vùng công bố dịch bắt buộc phải khai báo khi đến lưu trú tại địa phương.

- Khi tiếp cận đối tượng nghi ngờ phải có đầy đủ thành phần tham dự, biên bản làm việc ghi rõ ràng, cụ thể, khai thác đầy đủ thông tin cần xác minh, có bản cam kết của đối tượng.

- Thường xuyên báo cáo UBND huyện về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

- Rà soát các loa phóng thanh trên địa bàn quản lý, thay thế, sửa chữa những cái hư hỏng để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Tin: Văn Lâm


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết