Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

UBND huyện Long Điền họp chuyên đề về công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2020 trên địa bàn huyện

Ngày 24-02, tại Phòng họp B – UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2020 trên địa bàn huyện.

Qua báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện về tiến độ thực hiện BHYT của từng xã, thị trấn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT năm 2020. Trong thời gian qua, các ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên so với chỉ tiêu kế hoạch vẫn còn chưa đạt, tỷ lệ bảo hiểm toàn dân đến cuối tháng 01/2020 tại thị trấn Long Hải đạt 73,70%, xã Phước Tỉnh đạt 73,20%, Phước Hưng đạt 70,30%. Để đạt được chỉ tiêu đến tháng 5/2020 người dân tham gia BHYT đạt từ 85% trở lên trên toàn địa bàn huyện; đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát để đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

Tiếp tục rà soát đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa được xét thoát nghèo theo chuẩn Quốc gia, chuẩn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đảm bảo tỷ lệ người tham gia BHYT theo chỉ tiêu được giao.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn huyện, rà soát đối với một số trường hợp học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhằm có giải pháp vận động, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo 100% y tế học đường.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện

Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về chính sách hỗ trợ BHYT và công tác tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

4. Bảo hiểm xã hội huyện

- Liên hệ Bưu điện Long Điền hỗ trợ, cung cấp số liệu người dân đã tham gia các loại hình bảo hiểm ngoài BHYT, để có thông tin, số liệu người dân còn lại chưa tham gia bảo hiểm, để có giải pháp vận động trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/3/2020.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, chế độ đối với người tham gia BHYT.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch số 1151/KHLT-UBND-MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ngày 21/02/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

- Có văn bản đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh có ý kiến về việc xin chủ trương hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng nghèo đã thoát nghèo 5 năm nay có khó khăn bằng quỹ Vì người nghèo.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện

Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện chưa tham gia BHYT đầy đủ cho người lao động, để vận động các doanh nghiệp này tham gia theo đặc thù lao động dài hạn hoặc ngắn hạn. Nhất là các doanh nghiệp sử dụng lao động thời vụ trong lĩnh vực chế biến hải sản.

7. Đề nghị UBND các xã, thị trấn

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch, lộ trình và giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra theo kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện. Trong đó phải nêu ra được các giải pháp đột phá, quyết liệt để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu BHYT được giao vào cuối tháng 5/2020.

- Tiếp tục và nghiên cứu chính sách hỗ trợ để khuyến khích cho cho người làm nhiệm vụ đối với công tác vân động người dân tham gia BHYT tại các Đại lý và khu phố, ấp, tổ dân cư.

- Công khai rộng rãi số điện thoại nhân viên Đại lý để người có nhu cầu tham gia BHYT dễ tiếp cận, trường hợp cần thiết cán bộ Đại lý có thể trực tiếp đến nhà người dân, để người dân đăng ký thuận lợi hơn.

- Tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện để triển khai thực hiện mạnh mẽ vốn vay có hoàn lại cho người lao động nghèo tham gia BHYT theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 3488/UBND-VP ngày 10/6/2019.

- Đồng chí Phó Chủ tịch văn hóa – xã hội báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy  và đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn để thường xuyên quan tâm chỉ đạo nhằm hoàn thành chỉ tiêu BHYT toàn dân đến tháng 5/2020 theo Kế hoạch cấp trên giao.

 

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết