Nông nghiệp Nông nghiệp

UBND huyện Long Điền tổ chức cuộc họp thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao cho xã An Nhứt

Ngày 14/1, Chủ tịch UBND huyện Long Điền Nguyễn Bá Hùng chủ trì cuộc họp thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao cho xã An Nhứt năm 2019.   

Qua kết quả thẩm tra, đánh giá thực tế, xã An Nhứt đạt 15/15 tiêu chí so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  ( giai đoạn 2018 – 2020), không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là các tiêu chí như: tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/ người/ năm. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện Long Điền đã biểu quyết thông qua với 100% thành viên nhất trí đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận xã An Nhứt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, xã An Nhứt chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là tại trụ sở cơ quan, các khu vực công cộng; nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đời sống tinh thần cho người dân; đảm bảo giữ vững và phát huy những kết quả chương trình nông thôn mới đã đạt được.

Tin: Hoàng Trang (Đài Truyền Thanh)


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết