Y tế Y tế

Kết luận của đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp giao ban công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019; nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019

Chiều ngày 18/10/2019, tại Phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019; nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện ghi nhận nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã có nhiều cố gắng triển khai nhiều hoạt động tích cực trong công tác an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các Chợ như thực phẩm bị tiêu hủy do test nhanh cho kết quả dương tính với hàn the có trong mì tươi, mẫu bánh da lợn, bánh ú lá tre; formol và muối nitrat có trong dưa chua; tỷ lệ cơ sở bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm đạt chiếm 96,82%, không đạt chiếm 3,18%.

Trong nửa đầu tháng 10/2019 có số ca mắc sốt xuất huyết 658 ca giảm 61 ca so với tháng 9/2019 (597 ca). Bên cạnh đó, số ổ dịch qua kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết đến ngày 18/10/2019 vẫn còn tăng cao tại các xã, thị trấn: Phước Hưng (244 ca, 32 ổ dịch), Long Điền (104 ca, 12 ổ dịch), Long Hải (127 ca, 10 ổ dịch), Phước Tỉnh (114 ca, 09 ổ dịch), An Ngãi (48 ca, 09 ổ dịch), nguyên nhân do các hộ gia đình vẫn chưa xử lý triệt để công tác diệt lăng quăng.

Do đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những tháng đầu năm 2019, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2019; kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn đến các tầng lớp nhân dân, lồng ghép vào các cuộc họp tổ dân cư định kỳ nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn quản lý nhằm kịp thời có giải pháp xử lý triệt để.

- Tiếp tục rà soát các hộ gia đình chăn nuôi, sản xuất nhỏ lẻ chưa ký cam kết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiến hành ký cam kết, đồng thời rà soát lại thời hạn ký cam kết của các cơ sở để tiếp tục nhắc ký lại.

- Tiến hành lấy mẫu và test nhanh dầu mỡ chiên thức ăn của các hộ buôn bán tại Chợ và thức ăn đường phố.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến xã, thị trấn, kể cả các trường học, nhóm giữ trẻ công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục theo dõi tình hình, diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở các xã, thị trấn có nguy cơ cao nhằm kịp thời xử lý cũng như báo cáo UBND huyện chỉ đạo các giải pháp cụ thể khi dịch bệnh xảy ra. Phối hợp các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để lây lan, kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; đồng thời tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 6701/TB-UBND ngày 09/10/2019.

- Tiếp tục chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện vào thứ Hai chào cờ đầu tuần thông báo tình hình, diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng ngừa cho các giáo viên, các em học sinh biết, thực hiện. 

- Chỉ đạo cho Cộng tác viên, Tổ trưởng của các khu phố, ấp, đặc biệt là Tổ dân cư tiếp tục duy trì các giải pháp diệt lăng quăng, công tác vãng gia đến các hộ gia đình chủ động, tự giác thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Hỗ trợ cho ngành y tế về kinh phí phun xịt hóa chất diệt muỗi trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện công tác tẩm mùng khẩn trương vận động người dân tham gia tẩm mùng để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn: Long Hải, Long Điền, Phước Hưng, Phước Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tập trung thực hiện diệt lăng quăng triệt để tại địa bàn, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng đối với các hộ đông dân cư và các hộ có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chủ động tự giác thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh môi trường xung quanh tại các hộ gia đình nhằm ngăn ngừa các ổ dịch sốt xuất huyết tại gia đình và cộng đồng.

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện công tác rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành công tác xét, hỗ trợ trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 25/10/2019. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để được hướng dẫn cụ thể.

- Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát, phiếu rà soát, biểu mẫu tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định cho cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo tại địa phương.

 

Tin: BBT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết