Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền sơ kết quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 19/7/2019, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Long Điền tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị. Ông Phạm Hòa - Phó Trưởng ban thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện đã quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tạo điều kiện để người dân nắm bắt thông tin, cùng tham gia bàn bạc, góp ý các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt. 7/7 xã, thị trấn thực hiện công khai các thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa". 100% xã, thị trấn xây dựng quy chế tiếp công dân, bố trí lịch và phân công lãnh đạo tiếp công dân. Trong 06 tháng đầu năm, huyện đã tiếp 21 lượt công dân; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và hoàn trả trên 14.000 hồ sơ hành chính của người dân, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn và sớm hẹn trên 99%. Qua rà soát, đánh giá đến nay 7/7 xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt loại tốt; 100% doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ ở nơi làm việc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên.

Đối với công tác dân vận chính quyền, trong 06 tháng đầu năm 2019, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện theo hướng dẫn, bám sát thực tế tại cơ sở, luôn đổi mới về phương thức hoạt động; đã xây dựng được 41 mô hình, điển hinh "Dân vận khéo", các mô hình chủ yếu tập trung vào việc nâng cao cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ công chức , thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan liên quan theo phương châm "Vì dân phục vụ".

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Bá Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương theo hướng công khai, minh bạch, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường thăm nắm tình hình và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình về "Dân vận khéo".

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết