Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Đảng ủy quân sự huyện Long Điền triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 18/7/2019, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Long Điền tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Võ Văn Dũng - Bí thư huyện ủy, Bí thư đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị. Đại tá Thái Văn Điền - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến dự.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Đảng uỷ quân sự huyện đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; công tác đảng; công tác chính trị trong các nhiệm vụ; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ quân sự huyện đã quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiến hành chặt chẽ việc đánh giá cán bộ hàng tháng.

Trong 06 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Long Điền tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.  Xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sỹ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4, khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, xây dựng Ban chỉ huy quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết