Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và việc quản lý các nguồn thu vận động 06 tháng đầu năm 2019 tại xã An Ngãi

Ngày 28/6/2019, Đoàn công tác của Huyện ủy Long Điền do đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã An Ngãi về việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và việc quản lý các nguồn thu vận động 06 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã An Ngãi đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Về sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất đảm bảo năng suất, chất lượng, đúng khung lịch thời vụ, chủ động chuyển đổi những diện tích ruộng không đảm bảo nguồn nước tưới sang trồng các loại cây màu khác; vụ lúa đông xuân gieo trồng gần 80 ha, năng xuất bình quân đạt 6,5 tấn/ha; tổng đàn gia súc, gia cầm 30.000 con, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được thực hiện tốt, dịch bệnh không xảy ra. Về diêm nghiệp, tổng sản lượng muối thu trên 19 ngàn tấn, đạt 122% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn trên 1,7 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đảng ủy xã An Ngãi hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Trong 06 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề học tập năm 2019 cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra 05 chi bộ, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong 06 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy xã An Ngãi cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở vật nuôi, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết có hiệu quả các công việc, kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu được giao, rà soát lại những việc chưa làm được, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết