Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn huyện Long Điền

Ngày 25/6/2019, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Long Điền do ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm tại 3 chợ trên địa bàn huyện gồm Chợ Long Điền, Chợ Long Hải, Chợ Phước Tỉnh. Sau khi giám sát tại các chợ, Đoàn giám sát Ban Kinh tế -  Xã hội HĐND huyện đã có buổi làm việc với các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện gồm Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Phòng Kinh tế  và Hạ tầng huyện, Ban quản lý các chợ huyện để nghe báo cáo về việc triển khai công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Xác định công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo thường xuyên của tỉnh, huyện, các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện; xây dựng quy chế hoạt động ban chỉ đạo huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, tết và tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè; thường xuyên phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức như: mở các lớp tập huấn, tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, xe lưu động, treo băng rôn khẩu hiệu, pano,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm của huyện còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, có thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành chưa thường xuyên, chỉ phối hợp thực hiện trong các đợt cao điểm và lễ, tết. Đội ngũ quản lý về an toàn thực phẩm còn thiếu, chưa được đào tạo nhiều về chuyên môn, chỉ yếu là kiêm nhiệm.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm; tăng cường công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra tại các cơ sở, tránh trùng lắp, gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc,...

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết