Giáo dục Giáo dục

Long Điền khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 25/3/2019, tại trường tiểu học Lê Lợi (thị trấn Long Hải) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019.

Tham dự hội thi có 32 thí sinh là giáo viên chủ nhiệm đến từ 18 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Nội dung thi gồm 04 phần: thi hồ sơ chủ nhiệm lớp năm học 2017-2018; thi hiểu biết theo hình thức trắc nghiệm và tự luận; Thi kể chuyện; Xử lý tình huống sư phạm. Tất cả các phần thi được chấm theo thang điểm 10. Những thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên ở phần thi hiểu biết sẽ tiếp tục được tham gia phần thi kể chuyện và xứ lý tình huống sư phạm. Hội thi được tổ chức trong 02 ngày 25/3 và 27/3. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải cho những giáo viên chủ nhiệm có các phần thi xuất sắc.

Hội thi là dịp để giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường tiểu học thể hiện năng lực, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong nhà trường. Đây cũng là hoạt động để ngành giáo dục huyện đánh thực trạng, nghiệp vụ sư phạm về công tác chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết