Thông tin khác Thông tin khác

Các hoạt động tại Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2019

* Tuyên truyền tổ chức lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2019.

* Thông báo số điện thoại đường dây nóng trong dịp Lễ hội Dinh Cô – Long Hải, huyện Long Điền năm 2019.

* Kê hoach phân luồng xe và lắp đặt các biển báo hiệu hướng dẫn\giao thông phục vụ Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2019.

* Điều lệ Hội thao chào mừng Lễ hội Dinh Cô huyện Long Điền năm 2019.

* Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Lễ hội Dinh Cô – Long Hải, huyện Long Điền năm 2019.

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết