Giáo dục Giáo dục

Phòng GD&ĐT huyện Long Điền khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2018-2019

Sáng ngày 02/03/2019, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2018 - 2019 tại trường THCS Huỳnh Tịnh Của.

Về dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Trưởng phòng GD&ĐT cùng các ông (bà) là thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, lãnh đạo các trường THCS và  85 giáo viên tham dự Hội thi năm nay.

Các thi sinh phải trải qua 02 phần thi: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học; thi lý thuyết với nội dung kiểm tra năng lực hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Hai phần thi này được tổ chức trước và qua xét chọn thi sinh đủ điều kiện được tham gia  phần thi thực hành giảng dạy trên lớp. Theo đó, mỗi giáo viên phải thực hiện giảng dạy 02 tiết dạy trên lớp  học, trong đó có 01 tiết giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng phương pháp bốc thăm. Việc thi thực hành giảng dạy trên lớp sẽ được bắt đầu từ ngày 11/3/2019 tại các trường THCS trong toàn huyện.

Hội thi nhằm tuyển chọn và suy tôn  các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên  dạy giỏi các cấp học phổ thông; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng học tập theo  chương trình giáo dục phổ thông. Qua hội thi sẽ phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành. Kết quả của hội thi cũng sẽ là căn cứ để ngành GD&ĐT đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáoviên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Theo kế hoạch việc dạy thực hành trên lớp sẽ kết thúc và công bố , kết quả hội vào ngày 10/4/2019.

Tin: Thanh Hoàng

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết