Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng

Ngày 18/01/2019, Huyện ủy Long Điển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5, khóa 10 và triển khai quy định số 07 ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện đến dự.

Năm 2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Long Điền đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng đối với 52 tổ chức Đảng và 278 đảng viên. Tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với 47 tổ chức Đảng và 37 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát đã có 03 đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng, giảm 01 trường hợp so với năm 2017. Năm 2019, Huyện ủy Long Điền đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành các quy định, Điều lệ Đảng, công tác quy hoạch cán bộ, việc kê khai tài sản với cán bộ do cấp ủy mình quản lý; kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức và đảng viên; kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, công tác kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ huyện từng bước được đổi mới và triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng; chú trọng hơn việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước. Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã kiểm tra giám sát 285 tổ chức Đảng, 137 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 84 đảng viên; kiểm tra 22 tổ chức đảng và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 54 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 04 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 326 lượt tổ chức đảng.

Dịp này, Huyện ủy Long Điền đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2018.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết