Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Khối văn hóa - xã hội huyện Long Điền họp bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 16/01/2019, ông Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Long Điền chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ khối văn hóa - xã hội năm 2019.

Năm 2019, khối văn hóa xã hội huyện Long Điền tập trung thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm như: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 33%; giải quyết việc làm cho 7.300 lao động; 600 hộ thoát nghèo; hiến 1.930 đơn vị máu; 100% trẻ em 6 tuổi được đến trường; mức hưởng thụ văn hóa của người dân trên 44,5 lần/ người/ năm;....

Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, khối văn hóa xã hội đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong khối và các xã, thị trấn; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì công tác vận động trẻ ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các câp học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thông qua việc vận động câc doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo,...; tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng chống dịch bệnh. Ngành Văn hóa -  Thông tin tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật cho người dân, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết