Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15

Ngày 20/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Các đồng chí: Võ Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Bá Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Đỗ Văn Bửu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Long Điền, trong năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện đạt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2017. Về kinh tế, tổng doanh thu toàn ngành ước thực hiện trong năm 2018 gần 10.612 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ, trong đó: doanh thu thương mại 9.135 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ gần 366 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện trong năm 2018 là 2.493 tỷ đồng, đạt 102 % kế hoạch, tăng 13,6% so cùng kỳ.  Tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt gần 775 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo. Trong năm 2018, toàn huyện kết nạp được 128 đảng viên mới, đạt 82,6% kế hoạch, 100% cấp ủy triển khai có hiệu quả phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới "…

Trong một ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018; đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 16/10/2018 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2019 như: lập lại trật tự du lịch tại Long Hải; giải pháp nâng cao thu nhập của người dân theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao; phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống: bánh hỏi, bánh tráng, nghề muối gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với xã Phước Tỉnh và toàn huyện; công tác quản lý đất công; xử lý ô nhiễm tại ao Hải Hà, các cảng cá, các khu chăn nuôi; xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mối nguy hại về vệ sinh thực phẩm; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng đảng.…

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2019, đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn huyện; rà soát triển khai quy hoạch kiến trúc độ thị; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất công; tiếp tục duy trì lập lại trật tự, mỹ quan các khu du lịch, bãi tắm biển trên địa bàn; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; duy trì nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; tăng cường phòng chống cháy nổ, giảm thiểu an toàn giao thông; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh công tác "dân vận khéo" trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương…

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết