Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập năm 2019

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chuyên đề năm 2019  "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội nghị được Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu truyền trực tuyến đến 08 điểm cầu huyện, thành, thị ủy trong tỉnh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Long Điền có đồng chí Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị này, Đảng bộ huyện Long Điền sẽ quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch học tập hiệu quả tại đơn vị mình.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết