Giáo dục Giáo dục

UBND huyện tổ chức cuộc họp làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2018-2020

Sáng ngày 11/12/2018, tại Phòng họp A – UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc với các ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2018-2020.

Sau khi nghe ý kiến trình bày các vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch trong cuộc họp, UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau:

Về Kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2018-2020: căn cứ Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ huyện thống nhất xây dựng tiêu chí cụ thể đối với giáo viên được lựa chọn bồi dưỡng hàng năm; phân bổ số lượng cụ thể đến từng trường trong từng cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Ngoài số lượng giáo viên đủ tiêu chuẩn bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm, số lượng giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng trước thời hạn (ngoài chỉ tiêu kế hoạch năm) thì đăng ký tại trường để tổng hợp, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của ngành năm 2019 gửi Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chung của huyện trước ngày 15/12/2018. Từ năm 2019 trở đi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lập kế hoạch nhu cầu đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hàng năm gửi Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện phối hợp và tham mưu đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng hàng năm theo quy định.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết