Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW

Ngày 20/11/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Hòa - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện Long Điền hiện có tổng số thanh niên gần 31.150 người. 10 năm qua, huyện đã tạo điều kiện cho 948 cán bộ, công chức trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức kết nạp mới 1.121 đoàn viên ưu tú vào Đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho 100% cán bộ đoàn, chi đoàn; tổ chức 90 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 18.800 lượt đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho 710 đoàn viên, thanh niên vay 16 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách huyện để phát triển kinh tế; phối hợp giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên…

Thực hiện Quyết định 217 về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định 218 về ban hành quy định "MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân ham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền" của Bộ chính trị (khóa XI), trong 05 năm qua Huyện ủy Long Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc các Quyết định  đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ huyện và các đoàn thể đã tổ chức 25 đợt giám sát, MTTQ và các đoàn thể cấp xã đã tổ chức 21 đợt giám sát. Qua giám sát, MTTQ và các đoàn thể đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm, hạn chế của các đơn vị được giám sát, đồng thời đề nghị các đơn vị điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương, Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích thiệt thực của thanh niên; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020; MTTQ và các đoàn thể huyện cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy hơn nữa vao trò của nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hảnh Trung ương Đảng (khóa X) về " Tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trên địa bàn huyện.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết