Giáo dục Giáo dục

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Long Điền tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 15-11, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Long Điền tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền 08 chuyên đề giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nước và quốc tế, tạo sự thống nhất cao với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Hồng, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Long Điền và gần 100 đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, báo cáo viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tuyên truyền, giáo dục QPAN cho nhân dân gồm các chuyên đề: Bản chất và mối quan hệ giữa các nước lớn, vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam; Nhận diện chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và một số nước hiện nay; Sự điều chỉnh chiến lược quân sự của Mỹ dưới thời tổng thống DonaldTrump và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của nước ta; Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, Campuchia, Mỹ và một số vấn đề đặt ra; Những vấn đề mới về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta hiện nay; Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; Một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh; Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng việc ban hành Luật An ninh mạng và Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt chống phá Đảng, Nhà nước ta…

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Hồng nhấn mạnh, các chuyên đề do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện biên soạn là những nội dung chắt lọc, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Do vậy, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các địa phương cần phối hợp huy động nhiều lực lượng, phương tiện, đa dạng hình thức, biện pháp thông tin tuyên truyền. Qua đó, tạo thống nhất cao trong nhân dân về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là những vấn đề mới, vạch trần bản chất sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, góp phần đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, giữ vững ANCT, TTATXH; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất tòan vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tin: Thanh Phong

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết