Công nghiệp Công nghiệp

UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu văn hóa của huyện Nông thôn mới

Ngày 29/10/2018, tại phòng họp A - UBND huyện, Đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu văn hóa của huyện Nông thôn mới.

Sau cùng, lãnh đạo UBND huyện kết luận như sau:

Đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao huyện: Đối với các tiêu chí đã đạt: Đề nghị khẩn trương tổng hợp, củng cố tất cả các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng của từng tiêu chí đã đạt từ đầu năm 2018 đến nay.

Đối với các tiêu chí thành phần chưa đạt của Tiêu chí 5.2:

Về "công trình phụ trợ": Hiện nay chưa có khu dịch vụ, vui chơi, giải trí, vườn hoa tối thiểu 800m2 : Vấn đề này, UBND huyện đã có Kế hoạch chỉnh trang trong khu vực Bàu Thành. Tuy nhiên, về diện tích, các loại hình hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó, đề nghị đơn vị khẩn trương đề xuất học tập kinh nghiệm tại một số huyện bạn (ngoài tỉnh) đã được công nhận huyện nông thôn mới để đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể đảm bảo thực hiện hoàn thành tiêu chí nêu trên.

Về "Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về Văn hóa-Thể thao 06 lớp/năm": Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể để đảm bảo đúng chỉ tiêu đề ra.

Về "Ấn hành tài liệu nghiệp vụ 12 loại tài liệu (1.800 bản/năm)": Căn cứ các loại hình nghiệp vụ của ngành, cập nhật tài liệu của Sở, ngành tỉnh và của đơn vị để xây dựng kế hoạch phát hành tài liệu tuyên truyền trong năm, đảm bảo số lượng theo quy định.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Phối hợp Ban Quản lý Đầu tư xây dựng NTM huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao huyện rà soát lại việc dự trù kinh phí các trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao của người lớn và đồ chơi thiếu nhi để tham mưu UBND huyện trang bị đầy đủ.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết