Giáo dục Giáo dục

UBND huyện tổ chức cuộc họp làm việc về các hoạt động thể chất tại các trường học trên địa bàn huyện

Ngày 19/10/2018, tại Hội trường B – UBND huyện, Đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc về các hoạt động thể chất tại các trường học trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo huyện, Văn hóa và Thông tin huyện; lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện, Huyện đoàn; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện tăng cường công tác giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc giảng dạy.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy về tăng cường hoạt động giáo dục thể chất trong trường học, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan và các trường học trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: hướng dẫn đề cương, biểu mẫu để các trường báo cáo đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất. Trên cơ sở báo cáo của các trường, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện, Huyện đoàn tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thể chất trường học một cách toàn diện, trong đó đề ra cụ thể các mục tiêu, giải pháp đối với từng yếu tố tại từng cấp học (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên,,…), xây dựng lộ trình và dự toán kinh phí thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện, Huyện đoàn: phối hợp, ban hành kế hoạch liên tịch tổ chức các giải đấu trong năm 2019. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kỹ thuật về thể dục thể thao cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn huyện.Các trường học trên địa bàn huyện: tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể chất trong trường học đối với sức khỏe của con, em mình. Đối với những trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất: xây dựng kế hoạch duy trì hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại đơn vị mình.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp Đài truyền thanh huyện biên soạn nội dung tuyên truyền về hoạt động giáo dục thể chất trong trường học trên địa bàn huyện.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết