Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền phát động phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 02/11/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tham dự hội nghị có 200 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Long Điền đã quán triệt triển khai các nội dung gồm: Kế hoạch số 19 ngày 30/10/2018 của Huyện ủy về phát động phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Hướng dẫn số 09 ngày 31/10/2018 của Huyện ủy về "Quy trình thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phụ lục gợi ý 14 nội dung đảng viên, tổ chức đảng đăng ký tình nguyện thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo đó, đối tượng thực hiện phong trào là đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, kể cả đảng viên đang sinh hoạt tạm thời (trừ các đồng chí đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng). Mỗi đảng viên đăng ký và trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện cho địa phương theo khả năng sức khỏe và năng lực của mình. Các nội dung tình nguyện bám sát các yêu cầu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và được gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại địa phương. Đảng viên tình nguyện tham gia phong trào phải gương mẫu đi đầu và có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2018, toàn Đảng bộ huyện có 40% đảng viên đăng ký tình nguyện tham gia ít nhất 01 việc xây dựng quê hương; đến năm 2019 có trên 80% đảng viên đăng ký tình nguyện.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết