Công nghiệp Công nghiệp

Xã Phước Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội.

Các lĩnh vực kinh tế của xã Phước Tỉnh phát triển ổn định. Các ngành hậu cần nghề cá, thương mại, du lịch tăng bình quân hàng năm từ 13% đến 17%; giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp mỗi năm tăng từ 7% đến 9%. Toàn xã hiện có trên 1.100 tàu cá đánh bắt xa bờ với tổng công suất 280.000 CV; có 3 ụ đóng sửa tàu thuyền, 35 cơ sở gia công sửa chữa cơ khí, 141 cơ sở, hộ gia đình sơ chế biến hải sản, 3 nhà máy sản xuất nước đá, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người tại Phước Tỉnh tăng từ 44 triệu đồng (năm 2015) lên 55 triệu đồng (năm 2018).

Đến nay xã Phước Tỉnh đã đạt được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, trường học, thông tin tuyên truyền, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ tao động có việc làm thường xuyên, có hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, giáo dục và đào tạo. Các tiêu chí còn lại đang được xã chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết