Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ngày 05/10/2018, UBND huyện Long Điền tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Các thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện, lãnh đạo và trưởng công an các xã, thị trấn tham dự hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định trong Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Nghị quyết số 01 ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thông tư liên tịch số 04  ngày 09/02/2018 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao "quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện"; Thông tư số 12 ngày 07/5/2018 của Bộ Công an quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân.

Về bản chất pháp lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn là người đang chấp hành án, chỉ thay đổi từ hình thức chấp hành án trong các cơ sở giam giữ sang chấp hành án tại cộng đồng xã hội; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Việc thực hiện tha tù trước thời hạn phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo và truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta trong xử lý, giáo dục người phạm tội, vừa đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết