Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện Long Điền sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 03/10/2018, Ban Dân vận huyện Long Điền tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác dân trên địa bàn huyện Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận Huyện ủy và khối vận các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tình hình mới. Các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác Dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị. Về phòng trào thi đua " Dân vận khéo", trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã phát động đăng ký được 187 mô hình, điển hình " Dân vận khéo". Qua khảo sát có nhiều mô hình, điển hình đang được triển khai hiệu quả. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác dân vận trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn như: chất lượng, hiệu quả của một vài phong trào, mô hình của MTTQ và các đoàn thể cơ sở thiếu tính bền vững; tỷ lệ thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn ở khu phố, ấp còn thấp; công tác phát triển đảng trong đoàn viên, hội viên còn gặp nhiều khó khăn.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Ban Dân vận huyện Long Điền tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận; tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua khối vận các xã, thị trấn, khối đoàn thể, lực lượng vũ trang và tổ Dân vận chính quyền; tăng cường công tác cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng…

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết