Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Xã Phước Hưng phát triển kinh tế - xã hội thông qua các mô hình Dân vận khéo.

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua " Dân vận khéo" tiếp tục được Đảng ủy xã Phước Hưng quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo hiệu quả thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở.

Công tác Dân vận chính quyền được xã quan tâm thực hiện tốt. Đảng ủy, UBND xã Phước Hưng thường xuyên nhắc nhở, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó công tác tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân được thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, xã Phước Hưng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 4.600 hồ sơ hành chính cho người dân. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 100%.

Công tác Dân vận trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Điển hình như tổ Dân vận ấp Hải Lâm đã vận động người dân đóng góp 86 triệu đồng để mua và lắp đặt 300 bóng đèn tại tuyến đường tổ 4. Cùng với việc lắp bóng đèn, người dân còn tự nguyện đóng góp trả tiền điện hàng tháng để duy trì hệ thống đèn chiếu sáng. Từ khi lắp đặt đèn đường tại tổ 4 ấp Hải Lâm đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Tại ấp Phước Lộc, tổ Dân vận của ấp tuyên truyền xây dựng thành công mô hình "Ánh sáng an ninh". Mô hình được triển khai thực hiện từ đầu tháng 4 năm 2018 và đã vận động nhân dân trong ấp đóng góp gần 43 triệu đồng, lắp đặt 60 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường hẻm trong các tổ dân cư với tổng chiều dài trên 1.500 m. Hiện nay, tổ Dân vận ấp Phước Lộc tiếp tục vận động để lắp đèn chiếu sáng các tuyến đường còn lại trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Phước Hưng có 25 mô hình "Dân vận khéo", nhiều mô hình phát huy tác dụng tốt, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, đến nay các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội xã Phước Hưng đang được người dân thực hiện đúng tiến độ. Các nguồn quỹ vận động được người dân thực hiện đạt 100%. Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết