Giáo dục Giáo dục

UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình đầu năm học tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

Ngày 15/8/2018, tại Hội trường B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đầu năm học tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo huyện, Nội vụ huyện, Y tế huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tổng hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc bắt đầu năm học 2018-2019, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo: chuẩn bị chu đáo các nội dung Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản, máy móc thiết bị tại các trường gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các trường tổng vệ sinh trường lớp, nhất là nhà vệ sinh bảo đảm đầy đủ, sạch sẽ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Tổng hợp nhu cầu hợp đồng giảng dạy tạm thời giáo viên còn thiếu trong chỉ tiêu biên chế giao 2018-2019 và hợp đồng giáo viên tạm thời thay thế giáo viên nghỉ chế độ thai sản tại các trường trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương hợp đồng trước ngày 30/8/2018.

Phòng Nội vụ huyện: khẩn trương bổ sung các hồ sơ, thủ tục xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện theo đề nghị của Sở Nội vụ. Đồng thời, chủ động thực hiện các công tác liên quan đến việc xét tuyển, bổ nhiệm viên chức ngành giáo dục để rút ngắn thời gian tuyển dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của các trường trên địa bàn huyện trong thời gian sắp tới, đảm bảo tinh thần công bằng, công khai, minh bạch, chất lượng tuyển dụng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác kế toán theo dõi hoạt động kế toán tại các trường, hướng dẫn khắc phục, chấn chỉnh những điểm còn hạn chế, trường nào không nghiêm túc chấn chỉnh, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, xử lý.

UBND các xã, thị trấn: thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, bảo đảm sắp xếp cân đối số lượng học sinh tại các trường trên địa bàn, tránh tình trạng dôi dư phòng học tại trường này, số lượng học sinh lại cao ở trường khác. Tổ chức họp giao ban với các trường trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng để nắm bắt, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền của địa phương.

Các trường trên địa bàn huyện: căn cứ trên biên chế và số lượng học sinh, chủ động có phương án sắp xếp thời lượng dạy và học phù hợp, tránh tình trạng quá tải, dồn lớp, dồn buổi làm giảm chất lượng giáo dục.

Tin: Văn Lâm


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết