Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn (2009 -2019)

Sáng ngày 17/8/2018, tại Hội trường B UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2009 – 2019).

Qua 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong xây dựng, giữ gìn biên giới biển, đảo, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn như: công tác tuyên truyền về biển, đảo của các cấp ủy, chính quyền địa phương chưa được thường xuyên quan tâm sâu sát; đời sống ngư dân trong thời gian gần đây khó khăn do ngư trường cạn kiệt; cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chưa được đầu tư kịp thời để phục vụ quá trình đánh bắt của ngư dân;c ông tác phối hợp giữa các ngành chức năng (Công an, Quân sự, Biên phòng và Địa phương) chưa chặt chẻ, chính xác về thông tin số liệu, bà con ngư dân còn chủ quan trong quá trình sản xuất, đánh bắt hải sản dẫn đến xảy ra thiệt hại về người và tài sản...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa "Ngày Biên phòng toàn dân" các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh: tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn vùng biển đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa thành các văn bản, hướng dẫn về thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" đến các tổ chức, công dân trên địa bàn huyện biết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật liên quan chủ quyền biển, đảo, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền  biển, đảo và giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới biển. duy trì, phối hợp tốt giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới biển phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với Quốc phòng - An ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo của huyện: nâng cao nhận thức là huyện biên giới biển nhằm tăng cường trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, các địa phương vùng biển nắm bắt tình hình và hỗ trợ địa phương trong việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc.

Công an huyện, BCH quân sự huyện, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước và những khó khăn, vướng mắc của ngư dân kiến nghị cấp có thẩm quyền  hỗ trợ  cho ngư dân trong việc chuyển đổi ngành, nghề.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn vùng biển tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Luật Biên giới quốc gia; Luật biển Việt Nam…Nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Đồng thời, giảm thiểu và chấm dứt việc khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

UBND các xã, thị trấn: Long Hải, Phước Hưng và Phước Tỉnh: tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng -an ninh trong vùng biên giới biển của huyện nhà nói chung và các địa bàn ngoài biển nói riêng.

Tin: Văn Lâm


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết