Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

UBND huyện tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2018

Ngày 31/7/2018, tại phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2018.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Phòng Lao động – TB và XH huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo tính đến 6 tháng đầu năm 2018; nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm trên địa bàn quản lý; ý kiến của các đơn vị, sau cùng lãnh đạo UBND huyện kết luận như sau:

Giao Phòng Lao động – TB và XH huyện: tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo (số liệu tính đến hết tháng 6/2018 và giữa giai đoạn 2016-2020), trình UBND huyện phê duyệt trước 10/8/2018. Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát lại quy trình hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, xác định nguyên nhân chậm giải ngân theo ý kiến phản ánh của các xã, thị trấn; báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo khắc phục trước ngày 10/8/2018. Trong quá trình cấp thẻ BHYT cho người dân cần có sự kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tránh tình trạng sai lệch trên thẻ BHYT cấp cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do các xã, thị trấn chuyển đến. Trường hợp thông tin chưa chính xác, đầy đủ thì trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung để chuyển cho BHXH huyện thực hiện cấp thẻ theo đúng quy định.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai, hướng dẫn cho các trường trên địa bàn huyện thực hiện các quy định, công khai về điều kiện, hồ sơ để được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và những đối tượng theo quy định theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1339/SGDDT-KHTC ngày 18/7/2018.

Giao Trung tâm Y tế huyện: triển khai chính sách hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân để việc vận động người dân tham gia BHYT được thuận lợi, nhất là tuyến y tế xã, thị trấn.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: chủ trì, phối hợp Phòng Lao động – TB&XH huyện, UBND các xã, thị trấn khảo sát, thống kê số lượng và nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn, tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh sớm triển khai mở lớp đào tạo nghề lao động nông thôn phù hợp, chú trọng đào tạo các nghề có thể tận dụng được vào đời sống của người dân để tăng nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo.

UBND các xã, thị trấn: thống kê, phân loại số hộ nghèo thuộc diện chính sách (tính cả hộ chưa xét thoát nghèo) còn lại của năm 2018 theo các nội dung như: hộ thiếu vốn làm ăn, thiếu nhà ở, thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản,… để có giải pháp phân công ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ cho các hộ vươn lên thoát nghèo bằng các chính sách của Nhà nước; báo cáo Phòng Lao động – TB và XH huyện trước ngày 20/8/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện trong tháng 8/2018. Làm tốt công tác vận động các đối tượng hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại chính sách hỗ trợ của Nhà nước; nghiên cứu, có hình thức phù hợp khi vận động đối với các hộ cam kết thoát nghèo.

Tin: Văn Lâm

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết