Công nghiệp Công nghiệp

Hội nghị Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4927/BNN-TCTS ngày 28/6/2018 v/v tàu cá hoạt động kém hiệu quả, nằm bờ trong thời gian qua.

Chiều ngày 08/8/2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại Hội trường UBND xã Phước Tỉnh, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phạm Thị Na chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo: BCH Bộ đội Biên phỏng tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh BRVT và đại diện các ngân hàng thương mại cùng các chủ tàu vay vốn tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Đến nay huyện Long Điền đã thi công hoàn thành đưa vào hoạt động 28 tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (04 tàu dịch vụ và 24 tàu khai thác gồm: 16 tàu vỏ gỗ, 05 tàu vỏ sắt, 03 tàu vỏ compusite), 02 tàu khai thác đang được thi công.

Qua hội nghị, các Sở ngành tỉnh, các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay vốn và địa phương năm bắt được tình hình hoạt động của các tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến nay, ngành thủy sản đã phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức đoàn giám sát cơ sở đóng tàu và hướng dẫn các chủ tàu duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép, kiểm tra tình hình hoạt động của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67. Nhờ vậy, phần lớn các tàu cá khi đi vào hoạt động sản xuất đã đạt hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn chủ tàu có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định của ngân hàng về thời gian và định mức trả nợ vì doanh thu phụ thuộc vào sản lượng thủy sản khai thác được, nếu quy định định mức trả nợ theo từng kỳ của ngân hàng sẽ gây khó khăn cho chủ tàu, đồng thời kiến nghị xem xét đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính để chủ tàu cá được chủ động lựa chọn Công ty để mua bảo hiểm, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty Bảo hiểm Pjico Vũng Tàu phụ trách toàn tỉnh BRVT như hiện nay.

Nghị định 67 là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ ngư dân, phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Vì vậy, ngành thủy sản địa phương cần phối hợp với các sở ngành tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định 67 và Nghị định 17/2018/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 và các quy định của Chính phủ về khai thác thủy sản. Có như vậy, chủ tàu, ngư dân mới biết quyền lợi, nghĩa vụ yên tâm vươn khơi, bám biển, sản xuất đồng thời chấn chỉnh khắc phục đối với các tàu hoạt động hiệu quả thấp, nằm bờ; tổ chức đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo theo quy định và góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin: Hoàng Phong

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết