Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Ban Chỉ đạo kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh” tại huyện Long Điền

Sáng ngày 07/8/2018,  Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh do ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2018 tại huyện Long Điền. Ông Lâm Văn Hồng- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Long Điền báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Long Điền luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có hơn 28.000 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 91%; có 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 58/58  phố, ấp đạt chuẩn văn hóa; có 85 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các địa phương thực hiện tốt hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

6 tháng cuối năm, huyện Long Điền sẽ tập trung kiểm tra, thẩm định việc thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn mới; xét công nhận các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xét công nhận lại các danh hiệu văn hóa khu phố, ấp…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Long Điền trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của phong trào; Tổ chức triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thực chất; Tiếp tục  nhân rộng các mô hình phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện…

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết