Bầu cử HĐND các cấp Bầu cử HĐND các cấp

Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Long Điền khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 03/8/2018 tại hội trường UBND thị trấn, HĐND thị trấn Long Điền khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm đề ra Nghị quyết thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

 Tham dự kỳ họp về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Trần Quang Vinh – Huyện ủy viên, PCT HĐND huyện, đồng chí thiếu tá Phạm Phước Bình - Phó Trưởng Công an huyện. Về phía lãnh đạo thị trấn có đồng chí Trần Văn Hóa - Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch HĐND thị trấn, ông Trần Tấn Phát – PCT HĐND thị trấn, bà Trần Thị Ánh Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn, cùng đến dự có 31/32 đại biểu HĐND thị trấn, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị trấn, lãnh đạo các khu phố, trường học trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn Long Điền đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo hoạt động HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của UBND thị trấn về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh đó kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như: Kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý trật tự đô thị; công tác cải cách hành chính.

Theo báo cáo của UBND thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ước đạt 251 tỷ đồng tăng 2.03% so với cùng kỳ năm 2017. Về nông nghiệp diện tích sản xuất vụ lúa Đông xuân được 321ha, năng suất khoảng 7 tấn/ha, sản lượng thu hoạch khoảng 2.247 tấn, tăng 7,72% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất diêm nghiệp 143ha năng suất đạt khoảng 8.300 tấn,  tổng đàn gia cầm, thủy cầm khoảng 11.000 con, trâu bò 410 con, heo 185 con hiện phát triển bình thường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 6 tháng cấp được 0,69 ha với 24 giấy được 25 thửa. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7.811.188.184 đồng đạt 57,73% kế hoạch tăng 31,26% so với cùng kỳ năm 2017. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chất lượng giảng dạy, học tập từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống các loại dịch bệnh trên người ngày càng nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ từng bước phát triển, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa cho nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông được tăng cường, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 6, HĐND thị trấn Long Điền, khóa 11 đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2019; Nghị quyết thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2018 và nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017.

Tin: Huy Hạnh


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết