Thông tin khác Thông tin khác

Thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.

* Danh sách các trường Cao đẳng, Trung cấp và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh:

1. Trường Cao đẳng dầu khí:

- Địa chỉ liên hệ: Số 43, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 0254.3838446 hoặc 0254.3838157

- Địa chỉ website: www.pvmtc.com.vn

2. Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ: Số 459, đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 0254.3859964 hoặc 0254.3853334 – Fax: 0254.3852587

- Địa chỉ website: http://vtvc.edu.vn

3. Trường Trung cấp GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ: đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 0254.3859887 – Fax: 0254.3580112

- Địa chỉ website: http://truongdaylaixebrvt.com/

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ:

+ Cơ sở 1: khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Số điện thoại: 0254.3866420 hoặc 0254.3654420 - Fax: 0254.3866419

+ Cơ sở 2: đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Số điện thoại: 0254.3583545

+ Cơ sở 3: 78 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Số điện thoại: 0254.3584976

- Địa chỉ website: www.bctech.edu.vn

5. Trường Trung cấp GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Địa chỉ liên hệ: số 144, đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số điện thoại: 0254.3720999

- Địa chỉ website: http://brc.edu.vn/

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết