Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền bàn giải pháp phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và chi bộ khu phố ấp

Ngày 11/7/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và chi bộ các khu phố, ấp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Sớm – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Long Điền đã phát triển đảng đạt trên 50% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đến nay toàn huyện có 2.893 đảng viên, trong đó có 402 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, 263 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, 1.104 đảng viên chi bộ khu phố, ấp. Về tổng thể, công tác phát triển đảng trên địa bàn huyện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên ở một số địa phương công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như công  tác phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên ở 5 xã, thị trấn gồm (thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, xã Phước Hưng, xã Tam Phước, xã An Nhứt) thực hiện đạt dưới 50% chỉ tiêu; có 9 chi bộ khu phố, ấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa kết nạp được đảng viên nào. Nguyên nhân được các cấp ủy xác định là do một số quần chúng ưu tú có trình độ văn hóa thấp, lý lịch chính trị không đảm bảo; ở những địa bàn có đông đồng bào theo đạo việc tạo nguồn gặp nhiều khó khăn; một bộ phận quần chúng không có động cơ phấn đấu vào đảng.

Để đẩy mạnh phát triển đảng viên trong các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và địa bàn dân cư, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra các giải pháp như: cấp ủy các cấp cần phải coi việc tạo nguồn phát triển Ðảng là một nhiệm vụ quan trọng và phải làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở khu phố ấp; động viên và tạo điều kiện hỗ trợ cho những quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào đảng nhưng chưa đủ điều kiện về trình độ văn hóa đi học bổ túc; tổ chức rà soát những trường hợp khó khăn trong công tác xác minh lý lịch của người xin vào đảng tổng hợp đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an huyện hỗ trợ thẩm tra, xác minh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng, công tác sinh hoạt các chi bộ khu phố, ấp để kịp thời đôn đốc, khắc phục những khó khăn hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên.

Tại Hội nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy 5 xã 2 thị trấn đã ký cam kết với Huyện ủy về thực hiện phát triển đảng viên trong chi bộ khu phố, ấp.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết