Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 10/7/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2018 cho gần 500 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các đồng chí cán bộ hưu trí, các đồng chí bí thư, phó bí thư các Chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được Thạc sĩ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên (Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh) thông tin một số sự kiện thời sự nổi bật trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2018 như: quan hệ các giữa các nước Trung Quốc, Triều Tiền, Hàn Quốc; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên; căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các cường quốc trên thế giới; tình hình kinh tế, chính trị của nước ta 6 tháng đầu năm; những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay; chủ trương, giải pháp của Đảng về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Qua hội nghị giúp cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn nắm bắt kịp thời một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước, thế giới, những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề an ninh chính trị hiện nay để từ đó định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Tin: ĐTT huyện

                                                                                                             

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết