Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7

Sáng 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy BR-VT.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy BR-VT có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị cũng được Tỉnh ủy truyền trực tuyến đến 8 điểm cầu Huyện, Thị, Thành ủy cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Các nghị quyết này đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do đó, các cán bộ cần phải dành thời gian học tập, nghiên cứu sâu để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất và tầm quan trọng của từng nghị quyết để thực hiện, giới thiệu, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Báo BRVT

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết