Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Đảng ủy thị trấn Long Hải sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu 2018

Ngày 29/6/2018, Đảng ủy thị trấn Long Hải tổ chức sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy thị trấn Long Hải đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: tổng sản lượng hải sản khai thác trên 7.600 tấn, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ; sản lượng hải sản chế biến 950 tấn, đạt 53% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ; các lĩnh vực thương mại- dịch vụ- du lịch tiếp tục phát triển khá; tổng thu ngân sách nhà nước 7,7 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện tốt; công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn và quy hoạch các chức danh chủ chốt được cấp ủy thường xuyên quan tâm thực hiện đúng theo quy trình. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy thị trấn đã kết nạp mới 1 đảng viên, hoàn chỉnh 4 hồ sơ phát triển Đảng và đang xác minh 10 hồ sơ.

6 tháng cuối năm, đảng ủy thị trấn Long Hải tập trung vào  các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ dân cư, hoạt động lực lượng cốt cán trong tổ chức mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác dân vận, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ thị trấn và các chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết