Công nghiệp Công nghiệp

Hội thảo về thực hiện giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu

Sáng ngày 06/6/2018, tại xã Phước Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội thảo về thực hiện giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với sự tham gia của hơn 50 ngư dân xã Phước Tỉnh.

Tại Hội thảo, ngư dân xã Phước Tỉnh được thông tin một số điểm mới tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó tập trung vào các quy định hỗ trợ đóng mới tàu đánh bắt xa bờ. Chi cục Thủy sản tỉnh cũng phổ biến những quy định của quốc tế và Việt Nam về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định như: phải gắn thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác thủy sản, không xâm lấn lãnh hải nước ngoài...; giới thiệu công nghệ đóng tàu mới, công nghệ bảo quản thủy sản bằng đá sệt trên tàu.

Cũng tại Hội thảo, ngư dân đã thảo luận về cách thức ghi chép nhật ký khai thác thủy sản; việc xác nhận vùng biển hợp pháp để đánh bắt, nhất là các vùng chồng lấn; việc gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định…

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết