Y tế Y tế

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tại huyện Long Điền

Sáng ngày 05/6/2018, tại Trung tâm VH-TT&TT huyện Long Điền, Sở Công Thương phối hợp Vụ Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và UBND huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 200 học viên là cán bộ, công chức làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện thuộc ngành Công Thương quản lý.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe phổ biến, hướng dẫn các kiến thức về đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm; quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cuối buổi tập huấn, chủ các cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đã làm bài kiểm tra nhằm làm cơ sở để Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết