Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy

Ngày 15/5/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy cho đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 gồm: Chỉ thị số 19 ngày 10/01/2018 về "Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ - me trong tình hình mới"; Chỉ thị số 20 ngày 18/01/2018 về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Chỉ thị số 21 ngày 20/01/2018 về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Chỉ thị số 23 ngày 09/02/2018 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 124 ngày 02/02/2018 về việc "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên". Đồng thời, các đại biểu cũng được học tập, quán triệt Nghị quyết của số 09 ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 11 ngày 22/03/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021".

Tin: ĐTT huyện

 


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết