Giáo dục Giáo dục

Huyện Long Điền sơ kết 2 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập

Ngày 12/4/2018, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Lâm Văn Hồng-Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện xây dựng các mô hình học tập theo quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Không chỉ đẩy mạnh việc học tập trong nhà trường, phong trào học tập còn được phát động triển khai hiệu quả đến tận các khu dân cư, hộ gia đình. Đến nay, toàn huyện có gân 17.170 gia đình được công nhận "gia đình học tập"; 41/58  khu phố, ấp được công nhận " cộng đồng học tập" ; 22/40 trường học được công nhận "đơn vị học tập"; 4/7 xã, thị trấn được công nhận "cộng đồng học tập" cấp xã. Phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Long Điền tiếp tục củng cố công tác tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện " học tập suốt đời", xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, huyện Long Điền trao tặng giấy khen của Hội khuyến học tỉnh cho 6 tập thể, 2 cá nhân, 4 hộ gia đình có thành tích trong phong trào xây dựng mô hình học tập tại địa phương giai đoạn 2016-2018;Trao tặng giấy khen của UBND huyện cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện triển khai, xây dựng mô hình học tập trên địa bàn huyện.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết