Y tế Y tế

Tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Vừa qua, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 65 học viên là chủ các cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn xã Phước Hưng.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghe bà Nguyễn Thị Thao- Phó phòng Nghiệp vụ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã trình bày một số nội dung như: tầm quan trọng của an toàn thực phẩm; các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Nghị định số 15 ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó bao gồm các nội dung về thủ tục đăng ký, tự công bố sản phẩm, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.

Buổi tập huấn đã giúp chủ các cơ sở có ý thức hơn trong việc tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho người chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết