Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Huyện ủy Long Điền triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 01/3/2018, Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về  "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của nguời đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho hơn 400 đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Trí- Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện triển khai những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2018 như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường giáo dục rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị…

Hội nghị nhằm giúp các đồng chí đảng viên nắm vững những nội dung quan trọng, cốt lõi của chuyên đề năm 2018. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác.

Sau Hội nghị này, Huyện ủy Long Điền sẽ tổ chức 1 lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 cho các đồng chí cán bộ, công chức huyện không là đảng viên.

                                                                                         Tin: ĐTT huyện


Chuyên mục Chuyên mục

Audio Audio

Album: Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Số bài hát: 8
Long Điền - Khúc tình ca Vol I
Long Điền - Khúc tình ca Vol II
Bài ca vọng cổ về huyện Long Điền

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết